26 Μαρτίου – Ετήσια Γενική Συνέλευση (2η πρόσκληση)


Logo-Front.png

Ερυθρές, 17 Μαρτίου 2016

Προς : ” Όλα τα μέλη του “Ομίλου Κριεκουκιωτών Φίλων του Ελάτου ”

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης    print_256

Κυρίες και Κύριοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Κ.Φ.Ε. σε εφαρμογή του ισχύοντος καταστατικού

και με απόφαση που έλαβε στην συνεδρίαση της 05/03/2016,

Σ υ γ κ α λ ε ί

σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση τα μέλη που θα γίνει, το Σάββατο 19 Μαρτίου 2016,

στο γραφείο του συλλόγου και ώρα ενάρξεως την 19:00 μ.μ.

Τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης είναι τα παρακάτω.

  • Παρουσίαση έκθεσης πεπραγμένων 2015.
  • Παρουσίαση οικονομικού απολογισμού και ισολογισμού χρήσης οικονομικού έτους 2015.
  • Συζήτηση για τα πεπραγμένα και τον οικονομικό απολογισμό.
  • Ανάγνωση προγράμματος δράσης και προϋπολογισμού 2016.
  • Έγκριση Προγράμματος Δράσης και Προϋπολογισμού 2016.
  • Έγκριση εγγραφής νέων μελών
  • Άλλα θέματα δραστηριότητας
  • Προτάσεις για την παραπέρα πορεία του Συλλόγου

Η παρουσία και οι προτάσεις όλων θεωρούνται πολύτιμες.

Η Γενική Συνέλευση θα βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται τα ½ πλέον ενός, των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου  και που έχουν επίσης εκπληρώσει όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το σύλλογο μέχρι την ημερομηνία της συνόδου της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το καταστατικό.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί το επόμενο Σάββατο 26 Μαρτίου 2016, στον ίδιο χώρο και ώρα έναρξης την 19:00 μ.μ.

Ταμιακώς εντάξει θα είναι τα μέλη που έχουν καταβάλει, έστω και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης την συνδρομή τους.

Η συνδρομή για το έτος 2016, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καθοριστεί στα 10€ Ευρώ.

Για το Δ.Σ. του Ο.Κ.Φ.Ε.

Η Πρόεδρος Μαρία Λιάπη

Η Γραμματέας Γιώτα Κατινιού