Ανακοίνωση αναβολής εκδρομής

Ο νέος Ο.Κ.Φ.Ε.

7 Ιουνίου 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στις 19 Ιουνίου ο Όμιλος Κριεκουκιωτών Φίλων του Ελάτου (Ο.Κ.Φ.Ε) είχε προγραμματίσει ημερήσια εκδρομή στο Βόλο-Πήλιο η οποία είχε ανακοινωθεί.

Κατόπιν πληροφόρησης ότι την ίδια μέρα ο Χορευτικός Σύλλογος Ερυθρών «Το Κριεκούκι» θα πραγματοποιούσε εκδήλωση στην πλατεία της εκκλησίας, αποφασίσθηκε άμεσα η αλλαγή ημερομηνίας της εκδρομής για τις 26 Ιουνίου.

Ανακοινώθηκε μάλιστα τόσο στον επίσημο διαδικτυακό τόπο Ο.Κ.Φ.Ε www.okfe.gr, καθώς και στο χώρο κοινωνικής δικτύωσης facebook https://www.facebook.com/okfe.official/ στην ομάδα του Ελάτου https://www.facebook.com/groups/elatos/ όπως και στο https://www.facebook.com/Τμήμα-Παραδοσιακών-Χορών-Όμιλος-Κριεκουκιωτών-Φίλων-του-Ελάτου/ για έγκαιρη και άμεση πληροφόρηση και από την 1η Ιουνίου άρχισαν οι πρώτες εγγραφές.

Στις 5 Ιουνίου πληροφορηθήκαμε από γονείς, ότι ο Χορευτικός Σύλλογος Ερυθρών «Το Κριεκούκι» μετέφερε την εκδήλωση για τις 26 Ιουνίου. Τους ζητήσαμε την αλλαγή της ημερομηνίας λόγω της προγραμματισμένης εκδρομής, αλλά δήλωσαν αδυναμία για τεχνικούς λόγους.

Λαμβάνοντας υπόψη την επιθυμία πολλών συμπολιτών μας και ιδιαίτερα των παιδιών τους, να συμμετάσχουν και στις δύο εκδηλώσεις, πράγμα που θα ήταν αντικειμενικά αδύνατο, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου Κριεκουκιωτών Φίλων του Ελάτου (Ο.Κ.Φ.Ε) αποφάσισε να αναβάλλει την εκδρομή για το Σεπτέμβριο.

Ζητάμε συγγνώμη από τους φίλους που είχαν ήδη εγγραφεί και καταβάλει το αντίτιμο της εκδρομής καθώς επίσης και από αυτούς που θα επιθυμούσαν να συμμετέχουν και τους περιμένουμε να εκδράμουν μαζί μας το Σεπτέμβριο.

Το Δ.Σ. του Ομίλου Κριεκουκιωτών Φίλων του Ελάτου (Ο.Κ.Φ.Ε)