7 Ιουνίου – Ευχαριστούμε τους εργαζόμενους στην καθαριότητα

ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

Ο Ο.Κ.Φ.Ε. αναγνωρίζει την συμβολή των υπαλλήλων καθαριότητας του Δήμου μας
στην προστασία του περιβάλλοντος και τους ευχαριστεί προσφέροντας λουλούδια .