10 Σεμπτεμβρίου – Απόβλητα ΧΥΤΥ στην Δυτική Αττική

ΠΟΣΟ ΑΚΟΜΗ ΘΑ ΕΠΙΒΑΡΥΝΘΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ ?

Η περιφέρεια Αττικής στην τακτική συνεδρίαση της εκτελεστικής επιτροπής του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. αποφάσισε την….. αποκατάσταση και αξιοποίηση …………….των ανενεργών λατομείων σε συνέργεια με τις προβλεπόμενες δομές διαχείρισης στερεών αποβλήτων.

Ο Ο.Κ.Φ.Ε. – Όμιλος Κριεκουκιωτών Φίλων του Ελάτου συμμετέχει στην ομάδα διαμαρτυρίας – δράσης ώστε να αποτραπεί η εφαρμογή της απόφασης και καλούμε τους φορείς και τους πολίτες να συμπράξουν μαζί μας για την προστασία του περιβάλλοντος.

Είναι απαραίτητη η συμμετοχή όλων σε αυτόν στον αγώνα.

Το χρωστάμε στα παιδιά μας.

Θα σας κρατούμε ενήμερους μέσω της ιστοσελίδας μας και του Facebook για τις εξελίξεις.

 

ΧΥΤΥ είναι ειδικοί χώροι απόθεσης υπολλειμάτων.

Για την ακρίβεια το πλήρες όνομα τους είναι Χώροι Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων.
Με τον όρο υπολείμματα εννοούμε τα σκουπίδια που έχουν υποστεί μία συγκεκριμένη διαδικασία πριν καταλήξουν εκεί.
Αρχικά, γίνεται μια πρώτη διαλογή για είδη που πιθανόν ανακυκλώνονται.
Κατόπιν ότι περισσέψει συμπιέζεται για να πιάνει λιγότερο χώρο και υποβάλλεται σε περαιτέρω επεξεργασία (καύση ή πυρόλυση).
Ότι μείνει από αυτή τη διαδικασία ονομάζεται υπόλειμμα.
Αυτό είναι που μεταφέρεται στους ΧΥΤΥ για να ταφεί, όπως γίνεται με τα σκουπίδια στους ΧΥΤΑ (Χώροι Υγειονομικής Ταφής Απορριμάτων)