3 Μαρτίου – Ανακοίνωση

Ανακοίνωση

Το διοικητικό Συμβούλιο και τα μέλη του Ο.Κ.Φ.Ε., καλούνται να προσέλθουν αύριο Σάββατο 3 Μαρτίου 2018 και ώρα 12:00 μμ στο τοπικό δημοτικό κατάστημα Ερυθρών, με σκοπό την ενημέρωση για το θέμα της ίδρυσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.