Νέο Δ.Σ.

Την Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2019 πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας

και εκλέχθηκαν τα μέλη που θα απαρτίζουν το νέο Διοικητικό Συμβούλιο για την επόμενη διετία.

Στην πρώτη συνεδρίαση το νέο Δ.Σ. συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Πρόεδρος η κ. Φιλία Λούκου

Αντιπρόεδρος ο κ. Ευάγγελος Υφαντής

Γενικός Γραμματέας ο κ. Γεώργιος Τζουανάκης

Ταμίας η κ. Παναγιώτα Αθανασέα Έφορος εκδρομών ο κ. Αναστάσιος Γκιόκας

Έφορος Υλικού ο κ. Σταύρος Παυλίδης

Μέλη ο κ. Αναστάσιος Τζαφέρης, η κ. Παναγιώτα Ζουλούμη και η κ. Παναγιώτα Μαστροκώστα