2 Νοεμβρίου – Δήμος Μάνδρας Ειδυλλίας Ερυθρών – Ημερίδα Πολιτικής Ποστασίας