19 Μαρτίου – Ετήσια Γενική Συνέλευση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  

Σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

των Μελών του Σωματείου

με την επωνυμία “ΟΜΙΙΛΟΣ ΚΡΙΕΚΟΥΚΙΩΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΕΛΑΤΟΥ”

και τον διακριτικό τίτλο “Ο.Κ.Φ.Ε.”.

Σύμφωνα με το καταστατικό του Σωματείου, καλούνται τα ταμειακά ενήμερα μέλη, σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την 19η Μαρτίου 2017, ημέρα Κυριακή και ώρα 20:00 στα γραφεία του Σωματείου, στο παλαιό δημοτικό σχολείο Ερυθρών, προκειμένου να αποφασίσουν για τα πιο κάτω θέματα της ημερησίας διάταξης:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Έγκριση του οικονομικού απολογισμού της χρήσης που έληξε την 31/12/2016 και της περιόδου από 01/01/2017 μέχρι την 18/03/2017 καθώς και του προϋπολογισμού για το 2017.

  2. Έκθεση των πεπραγμένων του απερχόμενου Δ.Σ. και απαλλαγή αυτών και της ελεγκτικής επιτροπής από κάθε ευθύνη.

  3. Εκλογή νέου Διοικητικού συμβουλίου.

  4. Εκλογή νέας ελεγκτικής Επιτροπής.

Όλα τα ταμειακά ενήμερα Μέλη του Σωματείου που επιθυμούν να συμμετάσχουν με δικαίωμα εκλογής και ψήφου στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση, πρέπει το αργότερο εντός δύο (2) ημερών πριν από την ημερομηνία σύγκλισής της να δηλώσουν εγγράφως και υπόψη της προέδρου κ. Μαρίας Λιάπη, αίτηση υποβολής υποψηφιότητας για το Δ.Σ. ή την Ελεγκτική Επιτροπή.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη απαρτία ορίζεται ότι η 1η Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 26 Μαρτίου 2017 τη ίδια ώρα, στον ίδιο χώρο και με τα ίδια μόνο ανωτέρω θέματα ημερησίας διάταξης.

Ερυθρές 20/02/2017

Με εκτίμηση.

Η Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Μαρία Λιάπη

Γιώτα Κατινιού

Εκτύπωση Γενική Συνέλευση Πρόσκληση 2017