Φεβρουάριος 2019 – Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

ΠΡΟΣΚΛΗΣH

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μελών του Συλλόγου με την επωνυμία «ΟΜΙΛΟΣ ΚΡΙΕΚΟΥΚΙΩΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΕΛΑΤΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο «Ο.Κ.Φ.Ε.»

Σύμφωνα με το Καταστατικό του Συλλόγου, καλούνται τα ταμιακώς ενήμερα μέλη, σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί την 15η Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Σάββατο και ώρα 19:00, στα γραφεία του Συλλόγου, στο παλαιό δημοτικό σχολείο Ερυθρών, προκειμένου να αποφασίσουν για τα πιο κάτω θέματα της ημερησίας διάταξης :

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Έγκριση του οικονομικού απολογισμού της χρήσης που έληξε την 31/12/2019

2. Έγκριση του προϋπολογισμού για το έτος 2020.


3. Έγκριση των πεπραγμένων του Δ.Σ. και απαλλαγή αυτών και της εξελεγκτικής επιτροπής από κάθε ευθύνη για την χρήση που έληξε.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχτεί η απαιτούμενη απαρτία ορίζεται ότι η 1η Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 22 Φεβρουαρίου 2020, την ίδια ώρα, στον ίδιο χώρο και με τα ίδια μόνο ανωτέρω θέματα ημερησίας διάταξης.

Ερυθρές 3 Φεβρουαρίου 2020.

Με εκτίμηση

Η Πρόεδρος. Φιλία Λούκου

O Γραμματέας. Γεώργιος Τζουανάκης