12- Ιουλίου 2020 – 2η Πανβοιωτική έκθεση ψηφιδωτών στη Θήβα

Με τη συμμετοχή του δικού μας, Τάσου Γκιόκα.

Με τη συμμετοχή του δικού μας, Τάσου Γκιόκα.