Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 19 Μαρτίου 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣH Σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μελών του Συλλόγου με την επωνυμία «ΟΜΙΛΟΣ ΚΡΙΕΚΟΥΚΙΩΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΕΛΑΤΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο «Ο.Κ.Φ.Ε.»

Σύμφωνα με το Καταστατικό του Συλλόγου, καλούνται τα ταμειακώς ενήμερα Μέλη, σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί την 19η Μαρτίου 2023 , ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 π.μ., στο Νέο Δημοτικό Σχολείο Ερυθρών, προκειμένου να αποφασίσουν για τα πιο κάτω θέματα της ημερησίας διάταξης :

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Έγκριση του οικονομικού απολογισμού της χρήσης που έληξε την 31/12/2022 και της περιόδου από 1/1/2022 μέχρι την 31/12/2022 .

2. Έγκριση των πεπραγμένων του απερχόμενου Δ.Σ. και απαλλαγή αυτού και της Εξελεγκτικής Επιτροπής από κάθε ευθύνη.

3. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου για την διετία 2023-2024 .

4. Εκλογή νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής για την ίδια περίοδο.

Όλα τα ταμειακώς εντάξει Μέλη του Ομίλου, που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για το Δ.Σ ή την Εξελεγκτική Επιτροπή, πρέπει το αργότερο μέχρι την 19η Μαρτίου 2023 και πριν την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης, να καταθέσουν αίτημα της υποψηφιότητάς τους στο Δ.Σ. του Ομίλου, υπόψη της Προέδρου του Ο.Κ.Φ.Ε. κ. Ελένης Ευσταθίου.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη απαρτία ορίζεται ότι η 1η Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 26 Μαρτίου 2023 την ίδια ώρα στον ίδιο χώρο και με τα ίδια μόνο ανωτέρω θέματα ημερησίας διάταξης.

Ερυθρές, 4 Μαρτίου 2023

Με εκτίμηση

Η Πρόεδρος Ο Γραμματέας

Ελένη Ευσταθίου Γεώργιος Τζουανάκης

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.